VŠEOBECNÁ PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ZLATÁ RYBKA

1. Provozovatel programu

Aquaponia s.r.o. 267 24 Lážovice 52 Česká republika

Tel.: +420 775 885 626 Email: info@rybizahrada.cz, vp@rybizahrada.cz IČO: 063 32 676

2. Úvodní ustanovení

Společnost Aquaponia s.r.o. je vlastníkem a provozovatelem Rybí zahrady, aquaponické ekofarmy na adrese 267 24 Lážovice 52. Tato pravidla definují klíčové podmínky a způsob realizace věrnostního programu Zlatá Rybka, jehož provozovatelem je společnost Aquaponia s.r.o. a jehož uživatelem je koncový zákazník, fyzická osoba nepodnikatel, starší 18 let nakupující na webu provozovatele.

3. Registrace do programu**

Registrace do programu probíhá výhradně online formou na webu www.rybizahrada.cz.

V prvním kroku registrace je nutné vyplnit a odeslat registrační formulář na www.rybizahrada.cz/registrace.

Ve druhém kroku registrace je nutné provést ověření správnosti zadané emailové adresy (tzv. double opt-in), kdy je uživateli po vyplnění a odeslání registračního formuláře zaslán e-mail s potvrzovacím odkazem správnosti zadané e-mailové adresy.

Prokliknutím potvrzovacího odkazu je registrace do programu dokončena a uživateli je na webu rybizahrada.cz vytvořen zákaznický účet.

Registrace do programu je umožněna pouze nepodnikajícím fyzickým osobám starším 18 let.

4. Sběr ŠUPIN*

ŠUPINY jsou virtuální loajalitní měnou, která se používá pro výměnu odměn mezi provozovatelem programu a koncovým zákazníkem.

Hodnota 1 ŠUPINY se rovná 1 Kč utracené za nákupy u provozovatele programu.

Podmínky načítání/odečítání ŠUPIN:

 • ŠUPINY se načítají automaticky za nákup jakéhokoliv zboží zakoupeného na e-shopu rybizahrada.cz.
 • ŠUPINY se načítají při nákupu dárkových poukázek v tištěné i elektronické podobě.
 • ŠUPINY se nenačítají při nákupu služeb jako je doprava a dobírkovné.
 • Při nákupu zboží se pro účely načtení ŠUPIN musí zákazník přihlásit do svého zákaznického účtu.
 • Načítání ŠUPIN probíhá již při prvním nákupu při registraci do programu.
 • ŠUPINY se načítají až po doručení a převzetí zboží zákazníkem. V zákaznickém účtu na webu rybizahrada.cz se pak ŠUPINY zobrazí nejpozději do druhého dne (do 24 hodin) od doručení a převzetí zboží zákazníkem.
 • ŠUPINY zůstávají po načtení v ochranné lhůtě, která se rovná lhůtám určeným ze strany provozovatele pro vrácení zboží zakoupeného na webu rybizahrada.cz (30 dní). Po této lhůtě se ŠUPINY stávají aktivními a lze s nimi dále nakládat a čerpat odměnu.
 • V případě vrácení zboží zákazníkem se ŠUPINY automaticky odečítají v odpovídající hodnotě.

5. Platnost ŠUPIN**

ŠUPINY lze sbírat až do konce trvání věrnostního programu Zlatá Rybka, tedy do 31.12.2024. Před uplynutím této doby bude zákazník včas informován o poslední možnosti uplatnění nevyčerpaných ŠUPIN.

6. Získání odměny za nasbírané ŠUPINY

Za každých 4 000 nasbíraných ŠUPIN, tedy za útratu ve výši 4.000 Kč, získává zákazník odměnu ve formě jednoho poukazu na další nákup v hodnotě 400,- Kč. Zákazník se tímto dostává do první úrovně členství – BRONZOVÁ RYBKA

Za 8 000 ŠUPIN, tedy za útratu ve výši 8.000 Kč získává zákazník odměnu ve formě jednoho poukazu na další nákup v hodnotě 800,- Kč. Zákazník se tak dostává do druhé úrovně členství – STŘÍBRNÁ RYBKA

Za 12 000 ŠUPIN, tedy za útratu ve výši 12.000 Kč získává zákazník odměnu ve formě jednoho poukazu na další nákup v hodnotě 1200,- Kč. A dostane se do třetí a zároveň poslední úrovně členství – ZLATÁ RYBKA

Po nasbírání 12 000 ŠUPIN se postupuje stejně jako při předchozím sbírání. Tzn., že za každé další 4 000 ŠUPIN zákazník obdrží poukaz v hodnotě 400 Kč, za 8 000 ŠUPIN obdrží poukaz v hodnotě 800 Kč a za dalších 12 000 ŠUPIN poukaz v hodnotě 1 200 Kč. Tímto způsobem může zákazník nasbírat ŠUPINY v celkové výši 60 000.

Odměnu může získat a čerpat pouze zákazník, který aktivně odsouhlasil podmínky programu ve svém zákaznickém účtu.

Výhody členství ve třetí úrovni (ZLATÁ RYBKA)

 • Zákazník získává trvalou 10% slevu na všechny produkty na e-shopu rybizahrada.cz, vyjma produktů již zlevněných a vyjma balíčky předplatného.

 • Další výhody plynoucí ze speciálních akcí.

7. Podmínky čerpání odměny za nasbírané ŠUPINY

Odměnu ve formě slevového poukazu lze čerpat za těchto podmínek:

 • Slevu je možné uplatnit pouze na nákup zboží na webu rybizahrada.cz
 • Minimální hodnota nákupu pro uplatnění slevového voucheru není stanovena.
 • Každý slevový poukaz musí být vyčerpaný najednou v rámci jednoho nákupu, nelze ho tedy jakkoliv dělit.
 • Slevu není možné uplatnit na zboží označené na webu rybizahrada.cz jako Akce/Výprodej/Sleva.
 • Slevu lze uplatnit na nákup dárkových poukázek v tištěné i elektronické podobě.
 • Slevu není možné uplatnit na nákup služeb typu doprava, dobírkovné, pojištění apod.
 • Slevový poukaz nelze vyměnit za peníze. V případě odcizení poukazu nelze požadovat jeho náhradu.
 • V případě vrácení zboží slevový poukaz propadá a nelze požadovat jeho opětovné vystavení.

8. Ukončení členství v programu

Členství v programu může být jednostranně ukončeno na základě písemné žádosti zákazníka zaslané elektronicky na e-mailovou adresu: vp@rybizahrada.cz.

9. Ochrana osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů v rámci programu Zlatá rybka se řídí ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webu provozovatele na stránce: https://www.rybizahrada.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

10. Závěrečná ustanovení

Platnost programu se vztahuje pouze na území České republiky. Veškeré ceny v rámci těchto pravidel jsou uvedeny včetně DPH a v měně Kč. Tato všeobecná pravidla jsou účinná od 1. listopadu 2022. Platnost věrnostního programu „ZLATÁ RYBKA" je stanovena do 31.12.2024.

Změny pravidel vyhrazeny.

podpis