VŠEOBECNÁ PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ZLATÁ RYBKA

1. Provozovatel programu

Aquaponia s.r.o. 267 24 Lážovice 52 Česká republika

Tel.: +420 775 885 626 Email: info@rybizahrada.cz, vp@rybizahrada.cz IČO: 063 32 676

2. Úvodní ustanovení

Společnost Aquaponia s.r.o. je vlastníkem a provozovatelem Rybí zahrady, aquaponické ekofarmy na adrese 267 24 Lážovice 52. Tato pravidla definují klíčové podmínky a způsob realizace věrnostního programu Zlatá Rybka, jehož provozovatelem je společnost Aquaponia s.r.o. a jehož uživatelem je koncový zákazník, fyzická osoba nepodnikatel, starší 18 let nakupující na webu provozovatele. Zároveň tato pravidla upravují podmínky nabytí hromadných akcií společnosti Zlatá Ryba a.s., která má vlastnický podíl ve společnosti Aquaponia s.r.o.

3. Registrace do programu**

Registrace do programu probíhá výhradně online formou na webu www.rybizahrada.cz.

V prvním kroku registrace je nutné vyplnit a odeslat registrační formulář na www.rybizahrada.cz/registrace.

Ve druhém kroku registrace je nutné provést ověření správnosti zadané emailové adresy (tzv. double opt-in), kdy je uživateli po vyplnění a odeslání registračního formuláře zaslán e-mail s potvrzovacím odkazem správnosti zadané e-mailové adresy.

Prokliknutím potvrzovacího odkazu je registrace do programu dokončena a uživateli je na webu rybizahrada.cz vytvořen zákaznický účet.

Registrace do programu je umožněna pouze nepodnikajícím fyzickým osobám starším 18 let.

4. Sběr ŠUPIN*

ŠUPINY jsou virtuální loajalitní měnou, která se používá pro výměnu odměn mezi provozovatelem programu a koncovým zákazníkem.

Hodnota 1 ŠUPINY se rovná 1 Kč utracené za nákupy u provozovatele programu.

Podmínky načítání/odečítání ŠUPIN:

 • ŠUPINY se načítají automaticky za nákup jakéhokoliv zboží zakoupeného na e-shopu rybizahrada.cz.
 • ŠUPINY se načítají při nákupu dárkových poukázek v tištěné i elektronické podobě.
 • ŠUPINY se nenačítají při nákupu služeb jako je doprava a dobírkovné.
 • Při nákupu zboží se pro účely načtení ŠUPIN musí zákazník přihlásit do svého zákaznického účtu.
 • Načítání ŠUPIN probíhá již při prvním nákupu při registraci do programu.
 • ŠUPINY se načítají až po doručení a převzetí zboží zákazníkem. V zákaznickém účtu na webu rybizahrada.cz se pak ŠUPINY zobrazí nejpozději do druhého dne (do 24 hodin) od doručení a převzetí zboží zákazníkem.
 • ŠUPINY zůstávají po načtení v ochranné lhůtě, která se rovná lhůtám určeným ze strany provozovatele pro vrácení zboží zakoupeného na webu rybizahrada.cz (30 dní). Po této lhůtě se ŠUPINY stávají aktivními a lze s nimi dále nakládat a čerpat odměnu.
 • V případě vrácení zboží zákazníkem se ŠUPINY automaticky odečítají v odpovídající hodnotě.

5. Platnost ŠUPIN**

ŠUPINY lze sbírat až do konce trvání věrnostního programu Zlatá Rybka, tedy do 31.12.2024. Před uplynutím této doby bude zákazník včas informován o poslední možnosti uplatnění nevyčerpaných ŠUPIN.

6. Získání odměny za nasbírané ŠUPINY

Za každých 4 000 nasbíraných ŠUPIN, tedy za útratu ve výši 4.000 Kč, získává zákazník odměnu ve formě jednoho poukazu na další nákup v hodnotě 400,- Kč. Zákazník se tímto dostává do první úrovně členství – BRONZOVÁ RYBKA

Za 8 000 ŠUPIN, tedy za útratu ve výši 8.000 Kč získává zákazník odměnu ve formě jednoho poukazu na další nákup v hodnotě 800,- Kč. Zákazník se tak dostává do druhé úrovně členství – STŘÍBRNÁ RYBKA

Za 12 000 ŠUPIN, tedy za útratu ve výši 12.000 Kč, vzniká zákazníkovi právo na vlastnický podíl ve společnosti Aquaponia s.r.o. skrze nabytí hromadné akcie ve společnosti Zlatá Ryba, a.s. (jež má podíl ve společnosti Aquaponia s.r.o. provozující ekofarmu). Pokud zákazník daného práva využije, dostane se do třetí a zároveň poslední úrovně členství – ZLATÁ RYBKA

V případě, že zákazník získá 12 000 ŠUPIN, ale nebude mít o akcii zájem, obdrží poukaz v hodnotě 1 200 Kč. Touto cestou se zákazník také dostane do třetí úrovně členství (ZLATÁ RYBKA), nicméně výhody plynoucí z takového členství jsou omezené. Po nasbírání 12 000 ŠUPIN se postupuje stejně jako při předchozím sbírání. Tzn., že za každé další 4 000 ŠUPIN zákazník obdrží poukaz v hodnotě 400 Kč, za 8 000 ŠUPIN obdrží poukaz v hodnotě 800 Kč a za dalších 12 000 ŠUPIN vzniká právo na vlastnictví další hromadné akcie nebo možnost volby poukazu v hodnotě 1 200 Kč. Tímto způsobem může zákazník nasbírat ŠUPINY v celkové výši 60 000.

Odměnu může získat a čerpat pouze zákazník, který aktivně odsouhlasil podmínky programu ve svém zákaznickém účtu.

Výhody členství ve třetí úrovni (ZLATÁ RYBKA) pro zákazníky nevlastnící hromadné akcie společnosti Zlatá Ryba a.s.

 • Zákazník získává trvalou 10% slevu na všechny produkty na e-shopu rybizahrada.cz, vyjma produktů již zlevněných a vyjma balíčky předplatného.
 • Zákazník se může se účastnit eventů a workshopů pořádaných společností Aquaponia s.r.o.
 • Další výhody plynoucí ze speciálních akcí.

7. Podmínky čerpání odměny za nasbírané ŠUPINY

Odměnu ve formě slevového poukazu lze čerpat za těchto podmínek:

 • Slevu je možné uplatnit pouze na nákup zboží na webu rybizahrada.cz
 • Minimální hodnota nákupu pro uplatnění slevového voucheru není stanovena.
 • Každý slevový poukaz musí být vyčerpaný najednou v rámci jednoho nákupu, nelze ho tedy jakkoliv dělit.
 • Slevu není možné uplatnit na zboží označené na webu rybizahrada.cz jako Akce/Výprodej/Sleva.
 • Slevu lze uplatnit na nákup dárkových poukázek v tištěné i elektronické podobě.
 • Slevu není možné uplatnit na nákup služeb typu doprava, dobírkovné, pojištění apod.
 • Slevový poukaz nelze vyměnit za peníze. V případě odcizení poukazu nelze požadovat jeho náhradu.
 • V případě vrácení zboží slevový poukaz propadá a nelze požadovat jeho opětovné vystavení.

8. Vlastnictví akcií Zlatá Ryba a.s.

V případě, že zákazník nasbírá 12 000 ŠUPIN a využije práva na získání jedné hromadné akcie s nominální hodnotou 500 Kč, která představuje 500 akcií společnosti Zlatá Ryba a.s., každá s nominální hodnotou 1 Kč, stane se ZLATOU RYBKOU a spoluvlastníkem společnosti Aquaponia s.r.o.

S vlastnictvím jsou spojené tyto výhody ve společnosti Aquaponia s.r.o.:

 • Vlastník hromadných akcií získává trvalou 10% slevu na všechny produkty na e-shopu rybizahrada.cz, vyjma produktů již zlevněných a vyjma balíčky předplatného.
 • Může se účastnit eventů a workshopů pořádaných společností.
 • Dostává příležitost podílet se na vývoji a směřování společnosti.
 • Získá možnost podílet se na zlepšování portfolia společnosti.
 • Je oprávněn svou hromadnou akcii prodat zpět společnosti Zlatá Ryba, a.s.

Pro efektivní zpětnou vazbu bude komunikace mezi vlastníky hromadných akcií a společností Aquaponia s.r.o. uskutečněna na platformě sociální síti Facebook, kde bude pro tento účel vytvořena uzavřená skupina. Pro zapojení do této skupiny bude vlastníkům hromadných akcií doručen e-mail obsahující odkaz, který zapojení umožní.

Vlastník akcií může v rámci členství nasbírat celkem maximálně 5 hromadných akcií (1 hromadná akcie substituuje 500 akcií s nominální hodnotou 1 Kč). Pokud chce zákazník pokračovat v členství v programu, ale nechce nadále vlastnit akcie, může v případě, že vlastní 5 hromadných akcií kdykoli tyto hromadné akcie prodat zpět za cenu celkem 10 000 Kč. Pokud vlastník akcií vlastní méně než 5 akcií, může prodat akcie zpět až ve chvíli, kdy bude mít společnost Aquaponia s.r.o. roční obrat ve výši 100 000 000 Kč, a to za cenu 2.000 Kč za jednu hromadnou akcii. V případě, že se vlastník rozhodne si hromadné akcie ponechat, vzniká mu právo na vyplácení dividendy. Bez souhlasu společnosti Zlatá Ryba a.s. nesmí vlastník akcie jakýmkoli způsobem převést do vlastnictví jiné osoby. Pokud chce zákazník prodat akcie a zároveň ukončit členství ve věrnostním programu, může tak učinit kdykoli v souladu s následujícími články těchto podmínek.

9. Lhůta pro nárok na akcii a způsob doručení

Právo na získání akcie vzniká ve chvíli, kdy zákazník nasbíral 12 000 ŠUPIN. Zákazník obdrží e-mail s touto informací a započne běžet 3 měsíční lhůta, v průběhu které může zákazník písemně oznámit svůj zájem o vlastnictví hromadné akcie. Na základě tohoto potvrzení se uskuteční převod hromadné akcie pomocí rubopisu. Předání hromadné akcie bude probíhat vždy osobně v předem stanoveném termínu na adrese společnosti Aquaponia s.r.o. (267 24 Lážovice 52), případně dle individuální domluvy. Po marném uplynutí této 3 měsíční lhůty, právo na získání hromadné akcie zaniká.

10. Ukončení členství v programu

Členství v programu může být jednostranně ukončeno na základě písemné žádosti zákazníka zaslané elektronicky na e-mailovou adresu: vp@rybizahrada.cz. V případě, že takový zákazník vlastní hromadné akcie, zavazuje se je převést zpět společnosti Zlatá Ryba a.s. pomocí rubopisu a předání. Výměnou za své hromadné akcie obdrží zákazník poukaz v hodnotě odpovídající nominální hodnotě jeho hromadných akcií (min. 500 Kč a max. 2 500 Kč).

11. Ochrana osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů v rámci programu Zlatá rybka se řídí ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webu provozovatele na stránce: https://www.rybizahrada.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

12. Závěrečná ustanovení

Platnost programu se vztahuje pouze na území České republiky. Veškeré ceny v rámci těchto pravidel jsou uvedeny včetně DPH a v měně Kč. Tato všeobecná pravidla jsou účinná od 1. listopadu 2022. Platnost věrnostního programu „ZLATÁ RYBKA" je stanovena do 31.12.2024.

Změny pravidel vyhrazeny.

podpis